ISTIA Ede

WELKOM!

Kinderdagverblijf het Zonnekind

Een kinderdagverblijf is vaak de eerste plek buitenshuis waar kinderen langer vertoeven. Zij moeten zich vertrouwd en prettig voelen. Een rijke speel- en leeromgeving daagt het kind uit om te spelen, te leren en goed met andere kinderen en volwassenen om te gaan.

Wij verzorgen de kinderdagopvang van basisschool de Vuurvogel. We sluiten aan bij de school en hebben dan ook het voordeel van één doorlopende leerlijn.

Ruimte voor eigen ontdekkingstocht

Peuters zijn veel bezig met onderzoeken en ontdekken. Bij het Zonnekind stimuleren wij hun vindingrijkheid en ontdekkingsvreugde, en geven het kind alle ruimte de wereld om hem heen te verkennen.

De pedagogisch medewerker wil een goede band met elk kind opbouwen, zodat het zich veilig en vertrouwd voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Zorg voor andere kinderen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid worden gestimu­leerd.

Het vrije spel is daarbij voor het jonge kind onontbeerlijk. Daarin wor­den belevenissen van thuis en onderweg verwerkt. Vaak is het spel voor het jonge kind de eerste sociale oefening waarin het andere kin­deren ontmoet. Spelen is doen en leren, leven en scheppen, bewegen en sociaal contact maken.

BSO  de Vuurvogel 

BSO de Vuurvogel verzorgt samen met KDV het Zonnekind de kinderopvang van Vrijeschool de Vuurvogel in Ede en sluit aan op de schooltijden van de basisschool.

Wat bieden wij de kinderen

Hier willen wij de kinderen een plek geven waar ze zich helemaal op hun gemak voelen en waar ze na de schooldag rust en ontspanning vinden. We bieden de kinderen duidelijkheid, veiligheid en structuur in de dag met veel ruimte voor het ‘vrije spel’, waarin ze hun eigen nieuwsgierigheid kunnen volgen.

Jonge kinderen spelen in de directe nabijheid van de leiding en oudere kinderen kunnen (in overleg) een grotere vrijheid kunnen opbouwen.

We schillen het fruit aan tafel, vegen samen het plein etc. In de versjes en liedjes voor en na het eten, wordt onder andere gezongen wat er nodig is om koren te laten groeien (zon, regen, aarde), voordat het uiteindelijk als brood op ons bord komt. Er is aandacht voor de natuur en we bieden biologische voeding aan.

Er worden aan de kinderen allerlei activiteiten aangeboden die hen laten ervaren hoe de dingen tot stand komen. Een voorbeeld hiervan is brood bakken: we doen meel, gist en water in een kom en kneden het deeg met de kinderen. Ze zien hoe het deeg rijst en kunnen ruiken en proeven hoe het deeg uiteindelijk gebakken uit de oven komt.

Er is ruimte voor ontwikkeling van vaardigheden, kennis en inzichten en voor uitdagend spel. Ook zijn er mogelijkheden voor expressie en kunst (muziek en toneel).

Wij gaan er vanuit dat de kinderen niet voortdurend geëntertaind hoeven te worden, maar dat er gelegenheid moet zijn voor gezonde verveling. We bieden ze niet de hele tijd oplossingen aan, maar vragen de kinderen om zelf iets te bedenken.

Ze leren elkaars en eigen kunnen ontdekken door samen te werken, te spelen in de zandbak, balspelen, (spring)touwen, tikkertje, hutten bouwen, te klauteren en verstoppen etc. Zorg voor andere kinderen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid worden gestimuleerd.

Terug naar de hoofdpagina van ISTIA Ede

AANBOD EN TARIEVEN 2019

KDV Het Zonnekind

Bij het Zonnekind is de antroposofie leidraad in het omgaan en werken met kinderen. Wij hebben als doel de kinderen te laten worden wie ze zijn. Daarbij is het steeds terugkerende ritme van de dag de seizoenen en de jaarfeesten een belangrijk element. Dit geeft het kind herkenning en vertrouwen. Door de dag heen is er een vast ritme van zingen, spelen, eten en rusten. Elk seizoen heeft zijn eigen liedjes, spelletjes, jaarfeest en activiteiten. Binnen het ritme van de dag zoekt de groepsleiding een evenwicht tussen groepsactiviteiten en individuele behoeften van het kind.

Elke groep heeft vaste leidsters, zodat het kind zich veilig kan hechten. Het Zonnekind is kleinschalig, op deze manier is er voldoende rust en kan er volop aandacht worden geboden aan het kind. Op deze manier kan het kind in alle rust en naar eigen tempo en aanleg zich ontwikkelen.

Het speelgoed is van natuurlijk materiaal, zoals hout, wol, zijde of katoen. De kinderen krijgen voeding van biologisch of biologisch- dynamische herkomst. De leef- en slaapruimtes maken een gezellige en warme indruk, zodat er een omhullende sfeer ontstaat waarin het kind zich geborgen voelt.

Uurtarieven
De kinderopvangprijs wordt berekend over 40 weken en verspreid over 12 maanden. Dat wil zeggen dat maandelijks (dus óók in de zomervakantie) doorbetaald wordt. Na plaatsing betaalt u via automatische incasso. Het bedrag wordt aan het einde (rond de 26e) van de opvangmaand geïncasseerd. Bij niet automatische incasso worden maandelijks €5,- extra administratiekosten in rekening gebracht.

Download hier de tarievenlijst van KDV Het Zonnekind

Incidentele opvang en/of vakantie opvang
De openingstijden van de peutergroep sluiten aan op de jaarkalender van de school en zijn in principe op dezelfde dagen gesloten als De Vuurvogel.

Kom kijken op onze kinderopvang
Hoe ziet de locatie eruit? Is er een tuin met een schommel en zandbak? Kan ik kennismaken met de leidsters? Kom gerust een keertje kijken. Iedere donderdag en vrijdag kan je zonder afspraak binnen lopen tussen 09:30 en 10:30!

Terug naar de hoofdpagina van ISTIA Ede

 

Met 13 locaties in Nederland

Alle locaties op de kaart bekijken

 

© Copyright Stichting ISTIA 2019