ISTIA Ede

WELKOM!

Onze peutergroep is verbonden aan de Vrije School De Vuurvogel. Op schooldagen zijn wij op dit moment geopend van 8:30 tot 13:00.

In onze sfeervolle groepsruimten zie je overal zachte kleuren, natuurlijke materialen, en speelgoed wat veel ruimte laat voor de fantasie van het kind. Iedere ochtend heeft eenzelfde ritme waarin kinderen zich snel thuis voelen: beginnen in de kring – vrij spel – opruimen – gezamelijk eten – buitenspelen – afsluiten in de kring. We zingen samen veel liedjes, we bakken elke ochtend ons eigen brood van biologisch meel – de kinderen helpen daarbij en kneden graag hun eigen bolletje wat later in de ochtend wordt opgegeten- , er mag altijd getekend worden met bijenwaskrijtjes, we spelen binnen, we spelen buiten, we vieren verjaardagen en we vieren jaarfeesten …

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten of het zelf eens meemaken zodat u kunt beslissen of onze groep een fijne plek is voor uw kind? U kunt altijd een afspraak maken om met of zonder uw kind te komen kijken, en elke vrijdagochtend en donderdagochtend kunt u zonder afspraak binnenlopen in onze groep (van 9.30 – 10.30).

De openingstijden van de peutergroep sluiten aan op de jaarkalender van de school en zijn in principe op dezelfde dagen gesloten als De Vuurvogel. Jaarlijks wordt uitgegaan van 40 schoolweken, waarbinnen de opvang wordt vormgegeven.

De peutergroep werkt in principe met twee groepen. De eerste groep is drie ochtenden per week; op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend. De andere groep is twee ochtenden per week, op dinsdag- en donderdagochtend. U kunt zelf bepalen welke ochtenden uw kind de peutergroep bezoekt. Eén, vier of vijf ochtenden per week is in overleg met de peuterleidster bespreekbaar. Dit schooljaar gaat de peutergroep uitbreiden en gaan we extra groepen starten. Ook willen we het komend schooljaar bij voldoende interesse een groep starten, die om 8.30 uur start en om 16.00 uur eindigt.

De peuter- en kleutertijd zijn belangrijke periodes. De vroegste ervaringen zitten het diepst. Ze vormen de basis voor wat je als volwassene doet en voelt. In de peutergroepen en de kleuterklassen zijn dag-, week- en jaarritmes heel belangrijk. Ze bieden een basis voor vertrouwen en veiligheid. Alle activiteiten hebben hierin hun plaats; het vrije spel, het arbeidsspel, de feesten, het ritme van de natuur, vertellen van verhalen, zingen van liedjes en uitbeelden van spelletjes. Kinderen van verschillende leeftijden gedijen hierbij, elk kind naar eigen aanleg en tempo.

In die zin vormt Peutergroep Het Zonnekind een goede voorbereiding op het basis-onderwijs zoals dat op de Vuurvogel gegeven wordt. Ouders/verzorgers die zich nog oriënteren op de keuze van de basisschool ervaren de tijd in onze peutergroep als een plezierige periode en komen in de loop van de peuterjaren tot een schoolkeuze. Veelal gaan de peuters door naar de kleuterklassen van onze school. De peutergroep onderhoudt een vanzelfsprekend contact met de kleuterklassen waardoor een eventuele overgang naar deze klassen soepel en natuurlijk verloopt.

BSO
Voor de structurele invulling van buitenschoolse opvang hebben we helaas zelf geen voorzieningen en verwijzen we u graag naar de plaatselijke kinderopvangorganisatie, zoals kinderopvangorganisaties Bzzonder, BSOthuis, Eigenwijs en Jottum. Wanneer u opvang wenst dient u zelf contact te leggen met de opvangorganisatie. De school is slechts verantwoordelijk voor de mogelijkheid tot opvang. U blijft als ouder echter zelf verantwoordelijk voor het regelen van opvang.

Terug naar de hoofdpagina van ISTIA Ede

AANBOD EN TARIEVEN 2019

KDV Het Zonnekind

Bij het Zonnekind is de antroposofie leidraad in het omgaan en werken met kinderen. Wij hebben als doel de kinderen te laten worden wie ze zijn. Daarbij is het steeds terugkerende ritme van de dag de seizoenen en de jaarfeesten een belangrijk element. Dit geeft het kind herkenning en vertrouwen. Door de dag heen is er een vast ritme van zingen, spelen, eten en rusten. Elk seizoen heeft zijn eigen liedjes, spelletjes, jaarfeest en activiteiten. Binnen het ritme van de dag zoekt de groepsleiding een evenwicht tussen groepsactiviteiten en individuele behoeften van het kind.

Elke groep heeft vaste leidsters, zodat het kind zich veilig kan hechten. Het Zonnekind is kleinschalig, op deze manier is er voldoende rust en kan er volop aandacht worden geboden aan het kind. Op deze manier kan het kind in alle rust en naar eigen tempo en aanleg zich ontwikkelen.

Het speelgoed is van natuurlijk materiaal, zoals hout, wol, zijde of katoen. De kinderen krijgen voeding van biologisch of biologisch- dynamische herkomst. De leef- en slaapruimtes maken een gezellige en warme indruk, zodat er een omhullende sfeer ontstaat waarin het kind zich geborgen voelt.

Uurtarieven
De kinderopvangprijs wordt berekend over 40 weken en verspreid over 12 maanden. Dat wil zeggen dat maandelijks (dus óók in de zomervakantie) doorbetaald wordt. Na plaatsing betaalt u via automatische incasso. Het bedrag wordt aan het einde (rond de 26e) van de opvangmaand geïncasseerd. Bij niet automatische incasso worden maandelijks €5,- extra administratiekosten in rekening gebracht.

Download hier de tarievenlijst van KDV Het Zonnekind

Incidentele opvang en/of vakantie opvang
De openingstijden van de peutergroep sluiten aan op de jaarkalender van de school en zijn in principe op dezelfde dagen gesloten als De Vuurvogel.

Kom kijken op onze kinderopvang
Hoe ziet de locatie eruit? Is er een tuin met een schommel en zandbak? Kan ik kennismaken met de leidsters? Kom gerust een keertje kijken. Iedere donderdag en vrijdag kan je zonder afspraak binnen lopen tussen 09:30 en 10:30!

Terug naar de hoofdpagina van ISTIA Ede

 

Met 13 locaties in Nederland

Alle locaties op de kaart bekijken

 

© Copyright Stichting ISTIA 2019