Kinderopvang

Nabootsing
Vertrouwde thema’s uit de belevingswereld van het kind geven aanleiding tot het nabootsen van allerlei zinvolle, huishoudelijke en eenvoudige bezigheden. Het vegen van de vloer of het poetsen van de tafel is voor een kind vanuit zijn fantasie na te bootsen met een minimum aan speelgoed.

Bewust en respect
Wij leren kinderen bewust omgaan met elkaar en de wereld waarin ze leven.

Sfeervolle omgeving
Jonge kinderen beleven hun omgeving intens en met al hun zintuigen. De wereld rondom het jonge kind zit vol zintuigelijke prikkels. De huiselijke inrichting en zachte kleuren zorgen voor geborgenheid, veiligheid en een prettige sfeer.

Bijzonder
Stichting Istia wil zich graag onderscheiden in kwaliteit. We bieden een inspirerende omgevaing voor het kind en hebben een warme belangstelling voor de natuur. We verlenen opvang geïnspireerd door de antroposofie.

Ontwikkeling
Iedere activiteit biedt specifieke mogelijkheden om de ontwikkeling van het kind te stimuleren en waar nodig het individuele kind extra ondersteuning te bieden.

Vertrouwd en veilig
Wij bieden de kinderen een veilige en liefdevolle omgeving waarin zij zich al spelend kunnen ontwikkelen. De dagen lopen volgens een vast ritme. Rust en herhaling dragen bij aan de ontwikkeling van een gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen.\

Ieder kind uniek
Ieder kind mag zichzelf zijn, met zijn eigen talent en persoonlijkheid. Er is oog voor de fase waarin het jonge kind zich bevindt. Daar gaan we met respect mee om.

Positieve levenshouding
In alle vrijheid en vanuit hun eigen belevingswereld kunnen ze zo hun sociale, cognitieve, kunstzinnige, motorische en praktische mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen. Allerlei manieren om een positieve levenshouding verder te ontwikkelen

Zelfredzaamheid
Zorg voor andere kinderen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid worden gestimuleerd. Het vrije spel is daarbij voor het jonge kind onontbeerlijk.

BSO

Huiskamermodel
De opvang vindt plaats in een gezellige ruimte, waar kinderen van verschillende leeftijden met elkaar kunnen spelen en gezamenlijk eten. De sfeer heeft iets weg van een gewone huiskamer.

Vriendjes maken
Hier kunnen ze na school spelen en vriendjes maken. Ook met kinderen die niet dagelijks in de eigen klas zitten.

Eigen behoeftes
Bij het begeleiden van de kinderen zoeken de leidsters voordurend een evenwicht tussen het groepsgebeuren en de individuele behoeften van het kind. Zij schatten steeds in waar een kind stimulans of sturing nodig heeft of juist niet.

Geen computer of televisie
Vanuit onze pedagogische visie is er geen computer, muziekinstallatie of televisie op de groep aanwezig.

Vrije wil en ritme
Kinderen kunnen vrijuit spelen en plezier beleven. Denk daarbij aan creatieve en sportieve activiteiten zoals schilderen, tekenen, jam maken, plakken met zijdevloeipapier.

Genieten en ontspannen
Wij vinden het belangrijk dat uw kind na schooltijd kan genieten, ontspannen en uitrusten. De tijd die uw kind doorbrengt bij de BSO wordt gezien al vrije tijd, waarbij wij ons met name richten op de begeleiding van deze vrije tijd en het bieden van een luisterend oor.