ISTIA Ede

WELKOM!

Kinderdagverblijf het Zonnekind

Een kinderdagverblijf is vaak de eerste plek buitenshuis waar kinderen langer vertoeven. Zij moeten zich vertrouwd en prettig voelen. Een rijke speel- en leeromgeving daagt het kind uit om te spelen, te leren en goed met andere kinderen en volwassenen om te gaan.

Wij verzorgen de kinderdagopvang van basisschool de Vuurvogel. We sluiten aan bij de school en hebben dan ook het voordeel van één doorlopende leerlijn.

Ruimte voor eigen ontdekkingstocht

Peuters zijn veel bezig met onderzoeken en ontdekken. Bij het Zonnekind stimuleren wij hun vindingrijkheid en ontdekkingsvreugde, en geven het kind alle ruimte de wereld om hem heen te verkennen.

De pedagogisch medewerker wil een goede band met elk kind opbouwen, zodat het zich veilig en vertrouwd voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Zorg voor andere kinderen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid worden gestimu­leerd.

Het vrije spel is daarbij voor het jonge kind onontbeerlijk. Daarin wor­den belevenissen van thuis en onderweg verwerkt. Vaak is het spel voor het jonge kind de eerste sociale oefening waarin het andere kin­deren ontmoet. Spelen is doen en leren, leven en scheppen, bewegen en sociaal contact maken.

BSO  de Vuurvogel 

BSO de Vuurvogel verzorgt samen met KDV het Zonnekind de kinderopvang van Vrijeschool de Vuurvogel in Ede en sluit aan op de schooltijden van de basisschool.

Wat bieden wij de kinderen

Hier willen wij de kinderen een plek geven waar ze zich helemaal op hun gemak voelen en waar ze na de schooldag rust en ontspanning vinden. We bieden de kinderen duidelijkheid, veiligheid en structuur in de dag met veel ruimte voor het ‘vrije spel’, waarin ze hun eigen nieuwsgierigheid kunnen volgen.

Jonge kinderen spelen in de directe nabijheid van de leiding en oudere kinderen kunnen (in overleg) een grotere vrijheid kunnen opbouwen.

We schillen het fruit aan tafel, vegen samen het plein etc. In de versjes en liedjes voor en na het eten, wordt onder andere gezongen wat er nodig is om koren te laten groeien (zon, regen, aarde), voordat het uiteindelijk als brood op ons bord komt. Er is aandacht voor de natuur en we bieden biologische voeding aan.

Er worden aan de kinderen allerlei activiteiten aangeboden die hen laten ervaren hoe de dingen tot stand komen. Een voorbeeld hiervan is brood bakken: we doen meel, gist en water in een kom en kneden het deeg met de kinderen. Ze zien hoe het deeg rijst en kunnen ruiken en proeven hoe het deeg uiteindelijk gebakken uit de oven komt.

Er is ruimte voor ontwikkeling van vaardigheden, kennis en inzichten en voor uitdagend spel. Ook zijn er mogelijkheden voor expressie en kunst (muziek en toneel).

Wij gaan er vanuit dat de kinderen niet voortdurend geëntertaind hoeven te worden, maar dat er gelegenheid moet zijn voor gezonde verveling. We bieden ze niet de hele tijd oplossingen aan, maar vragen de kinderen om zelf iets te bedenken.

Ze leren elkaars en eigen kunnen ontdekken door samen te werken, te spelen in de zandbak, balspelen, (spring)touwen, tikkertje, hutten bouwen, te klauteren en verstoppen etc. Zorg voor andere kinderen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid worden gestimuleerd.

Terug naar de hoofdpagina van ISTIA Ede

AANBOD EN TARIEVEN 2022

 Kinderdagverblijf het Zonnekind

LRK nr. het Zonnekind: 115127069

Wij bieden de kinderen een veilige, liefdevolle en uitnodigende omgeving. De dagen verlopen volgens een vast ritme.  We spelen met elkaar en genieten van verhalen, versjes en liedjes. Door middel van handgebarenliedjes, bewegingsspelletjes, rijmpjes en versjes leert het kind omgaan met taal en muziek.

De opvangmogelijkheden zijn als volgt:

Ochtend opvang van 08.30-13.00 uur
Korte dagopvang van 08.30 – 15.00 uur
Hele dagopvang van 08.30 – 18.00 uur                                                                                                Korte middagopvang van 13.00 – 15.00 uur
Hele middagopvang van 13.00 – 18.30 uur

Inloopuurtje:

Iedere donderdag- en vrijdagochtend tussen 9:30 en 10:30 zijn nieuwe ouders van harte welkom, om samen met hun peuter gezellig een uurtje te komen spelen en sfeer te proeven.

49 weken contract €8,88

 • Aantal uren per week x 49 : x €8,88 = het jaartarief : 12 = het maandtarief
 • Aantal uren per week x 49 : 12 = het aantal uren per maand
 • Extra dagdeel uurtarief: €9,10

40 weken contract €8,88
40 weken contract is het contract zonder de 12 schoolvakantieweken volgens de jaarplanning van Vrije basisschool De Vuurvogel Ede

 • Aantal uren per week x 40 : x €8,88 = het jaartarief : 12 = het maandtarief
 • Aantal uren per week x 40 : 12 = het aantal uren per maand
 • Extra dagdeel, uurtarief: € 9,10

De belastingdienst vraagt naar het aantal uren per maand en het uurtarief en berekent zo aan de hand van uw (gezamenlijk) jaar inkomen de toeslag kinderopvang die u krijgt.

Middels het online softwaresysteem KOVnet kunt u extra dagdelen aanvragen, afmelden of ruilen. Alle ouders krijgen een individuele inlogcode.

Voor tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang kunt u bij de belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. Voor meer informatie kijkt u op www.toeslagen.nl

Vanaf 1 januari 2020 kunnen ouders van VVE-geïndiceerde peuters en van ouders van kinderen die in aanmerking komen voor Peuterwerk, een gereduceerd tarief ontvangen vanuit Stichting Istia. Zij dienen hiervoor VVE-verklaring te overleggen van het consultatiebureau, of de ‘ouderverklaring _ geen recht op kinderopvangtoeslag’ (verkrijgbaar op locatie) in te vullen. 

BSO de Vuurvogel

LRK nr. de Vuurvogel: 168216036

Wij willen voor de kinderen een liefdevolle, huiselijke en ook uitdagende omgeving scheppen, waarin ze in alle vrijheid en vanuit hun eigen belevingswereld hun sociale, cognitieve kunstzinnige, motorische en praktische mogelijkheden kunnen ontdekken en ontwikkelen.

De opvangmogelijkheden zijn als volgt:
Korte middagopvang van 12:45 – 15:00 uur 

Late opvangopvang 15:00 – 18:30 uur

Hele middagopvang van 12:45 – 18.30 uur

40 weken contract €8.00

40 weken contract is het contract zonder de 12 schoolvakantieweken volgens de jaarplanning van Vrije basisschool De Vuurvogel Ede

 • Aantal uren per week x 40 : x €8,00 = het jaartarief : 12 = het maandtarief
 • Aantal uren per week x 40 : 12 = het aantal uren per maand
 • extra dagdeel, uurtarief: € 8.43

9 weken contract €8,00

9 weken contract is het contract van alleen de schoolvakantieweken. Wij zijn de eerste drie weken van iedere zomervakantie gesloten.

 • Aantal uren per week x 9 : x €8,00 = het jaartarief : 12 = het maandtarief
 • Aantal uren per week x 9 : 12 = het aantal uren per maand
 • Extra dagdeel uurtarief: €8,43

De belastingdienst vraagt naar het aantal uren per maand en het uurtarief en berekent zo aan de hand van uw (gezamenlijk) jaar inkomen, de toeslag kinderopvang die u krijgt.

Voorbeelden op basis van een 40 weken contract:

Kom kijken op onze kinderopvang

Hoe ziet de locatie eruit? Is er een tuin met een schommel en zandbak? Kan ik kennismaken met de leidsters? Kom gerust een keertje kijken. Iedere donderdag en vrijdag kan je zonder afspraak binnen lopen tussen 09:30 en 10:30!

Terug naar de hoofdpagina van ISTIA Ede