ISTIA Ede

WELKOM!

Kinderopvang

Een kinderdagverblijf is vaak de eerste plek buitenshuis waar kinderen langer vertoeven. Zij moeten zich vertrouwd en prettig voelen. Een rijke speel- en leeromgeving daagt het kind uit om te spelen, te leren en goed met andere kinderen en volwassenen om te gaan.

Ruimte voor eigen ontdekkingstocht

Peuters zijn veel bezig met onderzoeken en ontdekken. Bij het Zonnekind stimuleren wij hun vindingrijkheid en ontdekkingsvreugde, en geven het kind alle ruimte de wereld om hem heen te verkennen.

De pedagogisch medewerker wil een goede band met elk kind opbouwen, zodat het zich veilig en vertrouwd voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Zorg voor andere kinderen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid worden gestimu­leerd.

Het vrije spel is daarbij voor het jonge kind onontbeerlijk. Daarin wor­den belevenissen van thuis en onderweg verwerkt. Vaak is het spel voor het jonge kind de eerste sociale oefening waarin het andere kin­deren ontmoet. Spelen is doen en leren, leven en scheppen, bewegen en sociaal contact maken.

Buiteschoolse opvang 

BSO de Vuurvogel verzorgt kinderopvang van Vrijeschool de Vuurvogel in Ede en sluit aan op de schooltijden van de basisschool.

Wat bieden wij de kinderen

Hier willen wij de kinderen een plek geven waar ze zich helemaal op hun gemak voelen en waar ze na de schooldag rust en ontspanning vinden. We bieden de kinderen duidelijkheid, veiligheid en structuur in de dag met veel ruimte voor het ‘vrije spel’, waarin ze hun eigen nieuwsgierigheid kunnen volgen.

Jonge kinderen spelen in de directe nabijheid van de leiding en oudere kinderen kunnen (in overleg) een grotere vrijheid kunnen opbouwen.

We schillen het fruit aan tafel, vegen samen het plein etc. In de versjes en liedjes voor en na het eten, wordt onder andere gezongen wat er nodig is om koren te laten groeien (zon, regen, aarde), voordat het uiteindelijk als brood op ons bord komt. Er is aandacht voor de natuur en we bieden biologische voeding aan.

Er worden aan de kinderen allerlei activiteiten aangeboden die hen laten ervaren hoe de dingen tot stand komen. Een voorbeeld hiervan is brood bakken: we doen meel, gist en water in een kom en kneden het deeg met de kinderen. Ze zien hoe het deeg rijst en kunnen ruiken en proeven hoe het deeg uiteindelijk gebakken uit de oven komt.

Er is ruimte voor ontwikkeling van vaardigheden, kennis en inzichten en voor uitdagend spel. Ook zijn er mogelijkheden voor expressie en kunst (muziek en toneel).

Wij gaan er vanuit dat de kinderen niet voortdurend geëntertaind hoeven te worden, maar dat er gelegenheid moet zijn voor gezonde verveling. We bieden ze niet de hele tijd oplossingen aan, maar vragen de kinderen om zelf iets te bedenken.

Ze leren elkaars en eigen kunnen ontdekken door samen te werken, te spelen in de zandbak, balspelen, (spring)touwen, tikkertje, hutten bouwen, te klauteren en verstoppen etc. Zorg voor andere kinderen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid worden gestimuleerd.

Terug naar de hoofdpagina van ISTIA Ede

AANBOD EN TARIEVEN 2024

Wij bieden dagelijks opvang aan vanaf 07.30 uur tot 18.30 uur.  Wij hebben ook een VVE-erkenning. Ouders woonachtig in de gemeente Ede komen in aanmerking voor gemeentelijke subsidie. Vraag naar de voorwaarden bij de locatieleider.

Het reguliere contracttarief bedraagt  10,42 per uur voor KDV en € 9,39 voor BSO.

U kunt kiezen uit een contract van 40 weken of 49 weken. Bij een 40 weken contract zijn de schoolvakanties (12) volgens jaarplanning van Vrijeschool De Vuurvogel uitgesloten. Maandelijks ontvangt u een factuur voor de opvang, dus ook in de zomervakantie. De opvang is gesloten tussen kerst en oud&nieuw, en de middelste 2 weken van de zomervakantie.

Aantal uren per week x 40 weken x uurtarief = jaartarief : 12 maanden = maandtarief

Na plaatsing betaalt u via automatische incasso. Het bedrag wordt op de 26ste van de maand voorafgaand aan de opvangmaand geïncasseerd. Bij wijze van vooruitbetaling. Bij niet automatische incasso worden maandelijks € 5,- extra administratiekosten in rekening gebracht.

Inloopuurtje:

Iedere donderdag- en vrijdagochtend tussen 9:30 en 10:30 zijn nieuwe ouders van harte welkom, om samen met hun peuter gezellig een uurtje te komen spelen en sfeer te proeven.  

Terug naar de hoofdpagina van ISTIA Ede