ISTIA Oosterhout

WELKOM!

 

Kinderdagverblijf De Zonnekring

Kleine kinderen zoeken warmte en geborgenheid. Het kindercentrum biedt het kleine kind een veilige en rustige plek; een verlengstuk van de huiselijke omgeving. In de groepen wordt met een vast ritme gewerkt, omdat het herkennen van vaste punten in de dag voor een peuter van groot belang is. Ritme geeft houvast en daardoor voelt een kind zich veilig.

De Zonnekring is gehuisvest onder het dak van Vrijeschool de Strijene. KDV de Zonnekring is vaak de eerste plek buitenshuis waar peuters langer vertoeven. Zij moeten zich er vertrouwd en prettig voelen. KDV de Zonnekring heeft een rijke speel-en leeromgeving.  Het daagt kinderen uit om te spelen, te leren en goed met andere kinderen en volwassenen om te gaan. Voorop staat dat onze peuterspeelzaal bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind in een warme en harmonieuze omgeving.

In de peutergroep zijn twee leidsters, de leeftijd waarop een peuter kan instromen is twee jaar. Met de vierde verjaardag gaat het kind naar de kleuterklas van de basisschool.

KDV de Zonnekring is geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. U kunt gebruik maken van verschillende mogelijkheden, dat zijn 08:30-12:00uur of 08:30-14:00uur of 08:30-18:00uur.

De Zonnekring en BSO de Zevensprong behoren bij Stichting Istia. Doelstelling van Stichting Istia is de instandhouding en ontwikkeling van de kinderopvang op antroposofische grondslag. Stichting Istia streeft ernaar dat KDV de Zonnekring en BSO de Zevensprong voor kinderen, ouders en medewerkers een tweede huis mag zijn, een plek waar iedereen zich welkom, geborgen en thuis voelt.

 

BSO De Zevensprong 

Vrijeschool de Strijene woont samen met peuterspeelzaal en kind centrum de Zonnekring en de buitenschoolse opvang de Zevensprong.

BSO de Zevensprong is op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag geopend.

BSO de Zevensprong is een buitenschoolse opvang. Uw kind wordt hier voor en na schooltijd in een huiselijke omgeving ontvangen. BSO de Zevensprong biedt kinderen een plek waar ze zich helemaal op hun gemak voelen en waar ze na schooltijd rust en ontspanning vinden om bij te komen van de schooldag.

De Zonnekring en BSO de Zevensprong behoren bij Stichting Istia. Doelstelling van Stichting Istia is de instandhouding en ontwikkeling van de kinderopvang op antroposofische grondslag. Stichting Istia streeft ernaar dat KDV de Zonnekring en BSO de Zevensprong voor kinderen, ouders en medewerkers een tweede huis mag zijn, een plek waar iedereen zich welkom, geborgen en thuis voelt.

 

Terug naar de hoofdpagina van ISTIA Oosterhout

AANBOD EN TARIEVEN 2020

 

Kinderdagverblijf De Zonnekring
De huiselijke inrichting met zachte kleuren zorgen voor geborgenheid, veiligheid en een prettige sfeer. Jonge kinderen beleven hun omgeving intens met hun zintuigen. Het speelgoed is gemaakt van natuurlijke materialen zoals wol, katoen en hout. Buiten wordt veelvuldig gespeeld. Tijdens het vrije spel worden door de leidsters huishoudelijke karweitjes gedaan, wie wil helpen mag dat. We wassen de ramen, poetsen het speelgoed of we bakken iets lekkers. Alledaagse dingen uit het leven! We kiezen bewust voor biologische voeding. Zo bieden wij het kind een bedding om zich thuis te voelen, een goed begin!

De opvangmogelijkheden zijn als volgt:
Voorschoolse opvang van 07.30 – 08.30 uur
Korte ochtend opvang van 08.30 – 12.00 uur
Lange ochtend opvang 08.30 – 14.00 uur
Hele dag opvang van 08.30 – 18.00 uur

BSO De Zevensprong
Wij willen de kinderen na school een liefdevolle, huiselijke en ook uitdagende omgeving scheppen. In alle vrijheid en vanuit hun eigen belevingswereld kunnen ze zo hun sociale, cognitieve kunstzinnige, motorische en praktische mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen. Een warme belangstelling voor de natuur, een vast ritme en terugkerende rituele zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen. Op het schoolplein kan na schooltijd naar hartenlust worden gespeeld.

De opvangmogelijkheden zijn als volgt:
Voorschoolse opvang van 07.30 – 08.30 uur
Middagopvang van 14.00 – 18.00 uur

Uurtarieven

Er zijn twee contracten mogelijk; 40 weken of 49 weken. Bij een 40 weken contract is er alleen opvang gedurende het schooljaar, niet tijdens de schoolvakanties. Bij een 49 weken contract is er opvang gedurende het schooljaar én tijdens 9 vakantieweken.

De kinderopvangprijs wordt  berekend over 40 (BSO en KDV) of 49 weken (KDV) en verspreid over 12 maanden. Dat wil zeggen dat maandelijks (dus óók in de zomervakantie) doorbetaald wordt. Na plaatsing betaalt u via automatische incasso. Het bedrag wordt aan het einde  (rond de 26e) van de opvangmaand geïncasseerd. Bij niet automatische incasso worden maandelijks €5,- extra administratiekosten in rekening gebracht.

Download hier de tarievenlijst voor kinderdagverblijf De Zonnekring
Download hier de tarievenlijst voor BSO De Zevensprong

Incidentele opvang en/of vakantie opvang
In de vakantie zijn we bij voldoende aanmeldingen alle dagen geopend van 07.30 – 18.00 uur geopend. Behalve in de eerste of laatste drie zomervakantieweken, op carnavalsmaandag en – dinsdag en  officiële feestdagen. Op 24 december en op 31 december is de opvang om 17:00 uur gesloten in plaats van 18:00 uur. Er is één keer per jaar een Istia studiedag waarop het kindercentrum en de BSO gesloten is.  U krijgt hier tijdig bericht van.  De kosten voor flexibele opvang en/of vakantie opvang worden eenmalig automatisch geïncasseerd aan het einde van de maand. (Let op: dit vakantiebedrag komt EXTRA bij het normale maandbedrag.)

Kom kijken op onze kinderopvang 
Hoe ziet de locatie eruit? Waar slaapt mijn kindje straks? Is er een tuin met een schommel en zandbak? Kan ik kennismaken met de leidsters? Kom gerust een keertje kijken. Je  kunt een contactformulier invullen of telefonisch contact opnemen met Yvonne Matti  (coördinator  De Zonnekring en BSO De Zevensprong).  Hier een link naar het contactformulier.

 

Terug naar de hoofdpagina van ISTIA Oosterhout

 

Met 13 locaties in Nederland

Alle locaties op de kaart bekijken

 

© Copyright Stichting ISTIA 2019