ISTIA Oosterhout

WELKOM!

 

Kinderdagverblijf De Zonnekring

Kleine kinderen zoeken warmte en geborgenheid. Het kindercentrum biedt het kleine kind een veilige en rustige plek; een verlengstuk van de huiselijke omgeving. In de groepen wordt met een vast ritme gewerkt, omdat het herkennen van vaste punten in de dag voor een peuter van groot belang is. Ritme geeft houvast en daardoor voelt een kind zich veilig.

De Zonnekring is gehuisvest onder het dak van Vrijeschool de Strijene. KDV de Zonnekring is vaak de eerste plek buitenshuis waar peuters langer vertoeven. Zij moeten zich er vertrouwd en prettig voelen. KDV de Zonnekring heeft een rijke speel-en leeromgeving.  Het daagt kinderen uit om te spelen, te leren en goed met andere kinderen en volwassenen om te gaan. Voorop staat dat onze peuterspeelzaal bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind in een warme en harmonieuze omgeving.

In de peutergroep zijn twee leidsters, de leeftijd waarop een peuter kan instromen is twee jaar. Met de vierde verjaardag gaat het kind naar de kleuterklas van de basisschool.

KDV de Zonnekring is geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. U kunt gebruik maken van verschillende mogelijkheden, dat zijn 08:30-12:30uur of 08:30-14:00uur of 08:30-18:00uur.

BSO De Zevensprong 

Vrijeschool de Strijene woont samen met peuterspeelzaal en kind centrum de Zonnekring en de buitenschoolse opvang de Zevensprong.

BSO de Zevensprong is op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag geopend.

BSO de Zevensprong is een buitenschoolse opvang. Uw kind wordt hier voor en na schooltijd in een huiselijke omgeving ontvangen. BSO de Zevensprong biedt kinderen een plek waar ze zich helemaal op hun gemak voelen en waar ze na schooltijd rust en ontspanning vinden om bij te komen van de schooldag.

De Zonnekring en BSO de Zevensprong zijn onderdeel van Istia Kinderopvang BV.

 

Terug naar de hoofdpagina van ISTIA Oosterhout

AANBOD EN TARIEVEN 2024

Wij bieden dagelijks opvang aan van 07.30 uur tot 18.00 uur. Ouders woonachtig in de gemeente Oosterhout kunnen voor de peutergroep in aanmerking komen voor een gesubsidieerd tarief. Vraag bij de locatieleider naar de voorwaarden. 

Het reguliere contracttarief bedraagt € 10,42 per uur voor KDV en €9,39voor BSO

Bij contracten korter dan onze geopende weken geldt voor het KDV 3% toeslag op het uurtarief.

Er zijn twee contracten mogelijk; 40 weken of 49 weken. Bij een 40 weken contract is er alleen opvang gedurende het schooljaar, niet tijdens de schoolvakanties. Bij een 49 weken contract is er opvang gedurende het schooljaar én tijdens 9 vakantieweken. De opvang is gesloten in week 29,30 en 31. 

Aantal uren opvang x aantal dagen per week x 40 of 49 weken = jaartarief : 12 = maandtarief

De kinderopvangprijs wordt  berekend over 40 (BSO en KDV) of 49 weken (KDV) en verspreid over 12 maanden. Dat wil zeggen dat maandelijks (dus óók in de zomervakantie) doorbetaald wordt. Na plaatsing betaalt u via automatische incasso. Het bedrag wordt op de 26e van de maand voorafgaand aan de opvangmaand geïncasseerd. Bij niet automatische incasso worden maandelijks €5,- extra administratiekosten in rekening gebracht.

Incidentele opvang en/of vakantie opvang
In de vakantie zijn we bij voldoende aanmeldingen alle dagen geopend van 07.30 – 18.00 uur. Behalve in de drie zomervakantieweken, op carnavalsmaandag en – dinsdag en  officiële feestdagen. Op 24 december en op 31 december is de opvang om 17:00 uur gesloten in plaats van 18:00 uur. Er is één keer per jaar een Istia studiedag waarop het kindercentrum en de BSO gesloten is.  Dit is op woensdag 29 mei 2024.

De kosten voor flexibele opvang en/of vakantie opvang worden eenmalig automatisch geïncasseerd aan het einde van de maand. (Let op: dit vakantiebedrag komt EXTRA bij het normale maandbedrag.)

Kom kijken op onze kinderopvang 
Hoe ziet de locatie eruit? Waar slaapt mijn kindje straks? Is er een tuin met een schommel en zandbak? Kan ik kennismaken met de leidsters? Kom gerust een keertje kijken. Zie contactgegevens bovenaan de eerste pagina.

 

Terug naar de hoofdpagina van ISTIA Oosterhout