ISTIA Roermond

WELKOM!


Kinderdagopvang Christoffeltje

In januari 1982 werd in de Swalmerstraat te Roermond een schooltje opgericht. Er werd gestart met een ongesubsidieerde peuter-/kleutergroep in de leeftijdscategorie van 3 tot 6 jaar. In 1983 ontstond hieruit de kleuterschool en een jaar later de basisschool, nu gevestigd op de Schouwberg in Roermond. Sinds die tijd was in het gebouw van de Vrije School Christophorus Roermond  een peuterspeelzaal gevestigd. Door uitbreiding van de school kwam de huisvesting van Christoffeltje in de school in gevaar en moest er een oplossing gevonden worden.

Sinds 2008 heeft Christoffeltje  een fijn houten gebouwtje op het terrein van de school. Hier bevindt zich groep Windekind. Binnen treft u een omhullende, veilige huiselijke sfeer aan, en alleen speelgoed van natuurlijke materialen. In de middaguren komen de kinderen van BSO Zevensprong hier spelen, en werken we met een samengestelde- of combigroep.

In groep Zonneroosje wordt ochtendopvang aangeboden voor peuters van 2 tot 4 jaar. Hier wordt ook Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE) aangeboden. In de middaguren huist hier BSO groep Vlindertuin.

Tijdens het vrije spel worden er door de pedagogisch medewerkers huishoudelijke karweitjes gedaan, wie wil helpen mag dat. We wassen de ramen, poetsen het speelgoed of we bakken iets lekkers. Alledaagse dingen uit het leven! We kiezen bewust voor biologische voeding. Zo bieden wij het kind een bedding om zich thuis te voelen, een goed begin!.

KDV Christoffeltje:

Wij bieden de kinderen een veilige, liefdevolle en uitnodigende omgeving. De dagen verlopen volgens een vast ritme.  We spelen met elkaar en genieten van verhalen, versjes en liedjes. Door middel van handgebarenliedjes, bewegingsspelletjes, rijmpjes en versjes leert het kind omgaan met taal en muziek.

BSO Christophorus:

Wij willen voor de kinderen een liefdevolle, huiselijke en ook uitdagende omgeving scheppen, waarin ze in alle vrijheid en vanuit hun eigen belevingswereld hun sociale, cognitieve kunstzinnige, motorische en praktische mogelijkheden kunnen ontdekken en ontwikkelen.

De samengestelde- of combi groep.

Vanwege de kleinschaligheid van sommige locaties van Kinderopvang Istia wordt er in de dagelijkse praktijk op sommige dagen of dagdelen gewerkt met samengestelde groepen. Dit kan uit praktische overwegingen zijn, maar ook omdat wij uit willen gaan van een huiselijke situatie met liefst broertjes en zusjes uit hetzelfde gezin bij elkaar. Het kleine kind leert van de ouderen, vooral via nabootsing. De groteren leren om de kleintjes te helpen, ze voelen zich verantwoordelijk.

Zie voor meer informatie over KDV Christoffeltje en BSO Christophorus het informatieboekje.

 

Terug naar de hoofdpagina van ISTIA Roermond

AANBOD EN TARIEVEN 2022

Kinderdagverblijf Christoffeltje Roermond

LRK nr. KDV Christoffeltje: 538327200
Wij bieden de kinderen een veilige, liefdevolle en uitnodigende omgeving. De dagen verlopen volgens een vast ritme.  We spelen met elkaar en genieten van verhalen, versjes en liedjes. Door middel van handgebarenliedjes, bewegingsspelletjes, rijmpjes en versjes leert het kind omgaan met taal en muziek.

De opvangmogelijkheden zijn als volgt:
Ochtend opvang van 08.00-13.00 uur
Korte dagopvang van 08.00 – 14.30 uur
Hele dagopvang van 08.00 – 18.00 uur
Lange middagopvang van 13.00 – 18.00 uur

49 weken contract €8,88

  • Aantal uren per week x 49 : x €8.88 = het jaartarief : 12 = het maandtarief
  • Aantal uren per week x 49 : 12 = het aantal uren per maand

Incidentele opvang/ flexibele opvang, uurtarief: €9.10

De belastingdienst vraagt naar het aantal uren per maand en het uurtarief en berekent zo aan de hand van uw (gezamenlijk) jaar inkomen de toeslag kinderopvang die u krijgt.

40 weken contract €8.88
40 weken contract is het contract zonder de 12 schoolvakantieweken volgens de jaarplanning van Vrije basisschool Christophorus Roermond

  • Aantal uren per week x 40 : x €8.88 = het jaartarief : 12 = het maandtarief
  • Aantal uren per week x 40 : 12 = het aantal uren per maand

Incidentele opvang/ flexibele opvang, uurtarief: € 9,10

Middels het online softwaresysteem KOVnet kunt u extra dagdelen aanvragen, afmelden of ruilen. Alle ouders krijgen een individuele inlogcode.

Voor tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang kunt u bij de belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. Voor meer informatie kijkt u op www.toeslagen.nl

In  kinderdagverblijf Christoffeltje  wordt peuterwerk en VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) aangeboden. Peuterwerk is een subsidieregeling vanuit de gemeente Roermond voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, neem dan contact op met de locatieleider, Gerry Havens: T 06 – 49357146

BSO Christophorus

Het LRK nr. van BSO Christophorus is: 381936624
Wij willen voor de kinderen een liefdevolle, huiselijke en ook uitdagende omgeving scheppen, waarin ze in alle vrijheid en vanuit hun eigen belevingswereld hun sociale, cognitieve kunstzinnige, motorische en praktische mogelijkheden kunnen ontdekken en ontwikkelen.

De opvangmogelijkheden zijn als volgt:
Voorschoolse opvang 08.00 – 08.30 uur
Korte middagopvang 13.15 – 14.30 uur
Late middagopvang 14.30 – 18.00 uur
Lange middagopvang 13.15 – 17.45 uur

40 weken contract €8,00

40 weken contract is het contract zonder de 12 schoolvakantieweken volgens de jaarplanning van Vrije basisschool Christophorus Roermond

  • Aantal uren per week x 40 : x €8.00 = het jaartarief : 12 = het maandtarief
  • Aantal uren per week x 40 : 12 = het aantal uren per maand

Incidentele opvang/ flexibele opvang, uurtarief: € 8,52

9 weken contract €8,00 (vakantie-opvangpakket)

9 weken contract is het contract van alleen de schoolvakantieweken. Wij zijn de eerste drie weken van iedere zomervakantie gesloten.

  • Aantal uren per week x 9 : x €8,00 = het jaartarief : 12 = het maandtarief
  • Aantal uren per week x 9 : 12 = het aantal uren per maand

Incidentele opvang/flexibele opvang, uurtarief: €8,52

De belastingdienst vraagt naar het aantal uren per maand en het uurtarief en berekent zo aan de hand van uw (gezamenlijk) jaar inkomen, de toeslag kinderopvang die u krijgt.

Voor meer informatie kunt u contact op te nemen met Gerry Havens locatieleider T 06 – 49357146

Kom kijken op onze kinderopvang
Hoe ziet de locatie eruit? Waar slaapt mijn kindje straks? Is er een tuin met een schommel en zandbak? Kan ik kennismaken met de leidsters? Kom gerust een keertje kijken. Je kunt een contactformulier invullen of telefonisch contact opnemen met Gerry Havens. Hier een link naar het contactformulier.

Terug naar de hoofdpagina van ISTIA Roermond