ISTIA Roermond

WELKOM!


Kinderdagopvang Christoffeltje

In januari 1982 werd in de Swalmerstraat te Roermond een schooltje opgericht. Er werd gestart met een ongesubsidieerde peuter-/kleutergroep in de leeftijdscategorie van 3 tot 6 jaar. In 1983 ontstond hieruit de kleuterschool en een jaar later de basisschool, nu gevestigd op de Schouwberg in Roermond. Sinds die tijd was in het gebouw van de Vrije School Christophorus Roermond  een peuterspeelzaal gevestigd. Door uitbreiding van de school kwam de huisvesting van Christoffeltje in de school in gevaar en moest er een oplossing gevonden worden.

Sinds 2008 heeft Christoffeltje  een fijn houten gebouwtje op het terrein van de school. Hier bevindt zich groep Windekind. Binnen treft u een omhullende, veilige huiselijke sfeer aan, en alleen speelgoed van natuurlijke materialen. In de middaguren komen de kinderen van BSO Zevensprong hier spelen, en werken we met een samengestelde- of combigroep.

In groep Zonneroosje wordt ochtendopvang aangeboden voor peuters van 2 tot 4 jaar. Hier wordt ook Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE) aangeboden. In de middaguren huist hier BSO groep Vlindertuin.

Tijdens het vrije spel worden er door de pedagogisch medewerkers huishoudelijke karweitjes gedaan, wie wil helpen mag dat. We wassen de ramen, poetsen het speelgoed of we bakken iets lekkers. Alledaagse dingen uit het leven! We kiezen bewust voor biologische voeding. Zo bieden wij het kind een bedding om zich thuis te voelen, een goed begin!.

KDV Christoffeltje:

Wij bieden de kinderen een veilige, liefdevolle en uitnodigende omgeving. De dagen verlopen volgens een vast ritme.  We spelen met elkaar en genieten van verhalen, versjes en liedjes. Door middel van handgebarenliedjes, bewegingsspelletjes, rijmpjes en versjes leert het kind omgaan met taal en muziek.

BSO Christophorus:

Wij willen voor de kinderen een liefdevolle, huiselijke en ook uitdagende omgeving scheppen, waarin ze in alle vrijheid en vanuit hun eigen belevingswereld hun sociale, cognitieve kunstzinnige, motorische en praktische mogelijkheden kunnen ontdekken en ontwikkelen.

De samengestelde- of combi groep.

Vanwege de kleinschaligheid van sommige locaties van Kinderopvang Istia wordt er in de dagelijkse praktijk op sommige dagen of dagdelen gewerkt met samengestelde groepen. Dit kan uit praktische overwegingen zijn, maar ook omdat wij uit willen gaan van een huiselijke situatie met liefst broertjes en zusjes uit hetzelfde gezin bij elkaar. Het kleine kind leert van de ouderen, vooral via nabootsing. De groteren leren om de kleintjes te helpen, ze voelen zich verantwoordelijk.

Vraag voor meer info naar het informatieboekje van KDV Christoffeltje en BSO Christophorus

 

Terug naar de hoofdpagina van ISTIA Roermond

AANBOD EN TARIEVEN 2023

Wij bieden dagelijks opvang aan van 08.00 uur tot 17.45 uur. We hebben een verticale groep (0-4 jaar) een peutergroep (2-4 jaar) met VVE-erkenning en een BSO (4-13 jaar). Ouders woonachtig in de gemeente Roermond kunnen voor de peutergroep in aanmerking komen voor een gesubsidieerd tarief. Vraag naar de voorwaarden bij de locatieleider.

Het reguliere contracttarief bedraagt € 9,60 per uur voor KDV en €8,65 voor BSO.

We bieden opvang aan gedurende 40 weken of gedurende 49 weken. Bij een 40 weken contract zijn de schoolvakanties (12 weken) volgens planning van Vrije basisschool Christophorus. Maandelijks ontvangt u een factuur voor de opvang, dus ook in de zomervakantieperiode.

Na plaatsing betaalt u via automatische incasso. Het bedrag wordt op de 26ste van de maand voorafgaand aan de opvangmaand geïncasseerd. Bij wijze van vooruitbetaling. Bij niet automatische incasso worden maandelijks €5,- extra administratiekosten in rekening gebracht.

Aantal uren opvang x aantal dagen per week x 40 of 49 = jaartarief :12 = maandtarief .

De opvang is gesloten in week 29,30 en 31. Op woensdag 12 april 2023 is de landelijke Istia studiedag. De opvang is dan ook gesloten.

Kom kijken op onze kinderopvang

Hoe ziet de locatie eruit? Waar slaapt mijn kindje straks? Is er een tuin met een schommel en zandbak? Kan ik kennismaken met de leidsters? Kom gerust een keertje kijken. Je kunt een contactformulier invullen of telefonisch contact opnemen met de locatieleider. Hier een link naar het contactformulier.

Terug naar de hoofdpagina van ISTIA Roermond