ISTIA Tilburg

WELKOM!

 

Wij zijn een peuterspeelkamer voor jonge kinderen in de leeftijd van 2 jaar tot de leeftijd waarop zij naar de basisschool gaan. Wij stimuleren de ontwikkeling van peuters door spelen en ontmoeten. Onze locatie zit in hetzelfde gebouw als Basisschool Tiliander. We dragen dezelfde antroposofische visie uit als de school en hebben dan ook het voordeel van één doorlopende leerlijn.

Ruimte voor eigen ontdekkingstocht

Peuter zijn veel bezig met onderzoeken. Bij Windekind stimuleren wij hun vindingrijkheid en geven we het kind alle ruimte de wereld om hem heen te verkennen. Natuurlijke materialen zoals hout, wol en katoen spelen daarbij een belangrijke rol. Evenals voorwerpen uit de natuur, zoals schelpen en dennenappels. De seizoenstafel illustreert het jaargetijde of sluit aan bij een bepaald jaarfeest, zoals Pinksteren.

Antroposofie is de leidraad in het omgaan en werken met kinderen. We hebben als doel de kinderen te laten worden wie ze zijn.

Vast ritme

Het werken met gewoonten en rituelen in een vast dagritme staat centraal. Bij Windekind bestaat het dagritme uit: rij spelen, opruimen, in de kring zitten, fruit eten, naar de wc gaan, buitenspelen, boterham eten en een gezamenlijke activiteit doen.

De leidsters

De peuterspeelzaalleidsters hebben regelmatig pedagogisch overleg. Ook volgen zij met regelmaat cursussen op hun vakgebied. We werken met twee leidsters op de groep.

Heeft u interesse? Neem contract op met mevrouw Maria van Gestel voor een kennismakingsgesprek. U kunt ons bereiken op 06-43969597 of klik hier voor een link naar het contactformulier.

 

 

 

 

 

Terug naar de hoofdpagina van ISTIA Tilburg

AANBOD EN TARIEVEN 2022

Peuterspeelkamer Windekind

De speelkamer is dagelijks van 08.30 – 14.00 uur geopend gedurende 40 weken per jaar op.

U krijgt dus een plaatsingsovereenkomst voor 40 weken.  Het aantal opvanguren wordt op jaarbasis berekent en gedeeld door 12 maanden. Dat wil zeggen dat u maandelijks (dus óók in de zomervakantie) een factuur ontvangt. Het maandbedrag blijft gelijk en aanpassen van de kinderopvangtoeslag is daardoor niet nodig.

Na plaatsing betaalt u via automatische incasso. Het bedrag wordt aan het einde (rond de 26e) van de opvangmaand geïncasseerd. Bij niet automatische incasso worden maandelijks €5,- extra administratiekosten in rekening gebracht. De peuterspeelkamer is tijdens schoolvakantie’s dus gesloten.

LRK nr. KDV Windekind: 189049509
Wij bieden de kinderen een veilige, liefdevolle en uitnodigende omgeving. De dagen verlopen volgens een vast ritme.  We spelen met elkaar en genieten van verhalen, versjes en liedjes. Door middel van handgebarenliedjes, bewegingsspelletjes, rijmpjes en versjes leert het kind omgaan met taal en muziek.

De opvangmogelijkheden zijn als volgt:
Ochtend opvang van 08.30 – 14.00 uur

40 weken contract €8.88
40 weken contract is het contract zonder de 12 schoolvakantieweken volgens de jaarplanning van Vrije basisschool Tiliander Tilburg

  • Aantal uren per week x 40 : x €8.88 = het jaartarief : 12 = het maandtarief
  • Aantal uren per week x 40 : 12 = het aantal uren per maand
  • Extra dagdeel, uurtarief: € 9,10

Middels het online softwaresysteem KOVnet kunt u extra dagdelen aanvragen, afmelden of ruilen. Alle ouders krijgen een individuele inlogcode.

Voor tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang kunt u bij de belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. Voor meer informatie kijkt u op www.toeslagen.nl

Er wordt op Peuterspeelkamer Windekind is een VVE-locatie (Vroeg- en Voorschoolse Educatie). Uw kind komt in aanmerking voor VVE wanneer:

  • U een VVE-verklaring heeft van het consultatiebureau
  • U een inkomensverklaring afgeeft

Met deze gegevens komt u in aanmerking voor een gereduceerd tarief. Neem contact op met de leidinggevende van Peuterspeelkamer Tiliander Maria van Gestel

Er is één keer per jaar een Istia studiedag waarop de speelkamer gesloten is. U krijgt hier tijdig bericht van.

 

Terug naar de hoofdpagina van ISTIA Tilburg