ISTIA Venlo

WELKOM!

Bent u op zoek naar goede opvang voor uw kind(eren) van 0 tot 13 jaar? Een plek waar uw kind veilig is, zich vertrouwd voelt en bovenal kind kan zijn? Een plek waar bewust gekozen wordt voor biologische voeding? Kom dan eens kijken bij de kinderopvang van Istia Venlo. We hebben kinderdagopvang op antroposofische grondslag voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar in kinderdagverblijf (KDV) Christoffeltje en kinderopvang na schooltijd voor kinderen van 4 tot 13 jaar in buitenschoolse opvang (BSO) De Buitenkans. Vanaf januari 2020 bieden wij ook gastouderopvang aan. Dit kan bij de gastouder thuis zijn of bij de vraagouder thuis (nanny opvang). Wij hechten veel waarde aan natuurbeleving. Elk seizoen heeft zijn eigen liedjes, spelletjes, jaarfeesten en activiteiten. We kiezen bewust voor biologische voeding en spelen zoveel mogelijk buiten.

Een Australisch gezegde luidt: ‘Het mooiste wat je een kind mee kunt geven zijn wortels en vleugels’. Om stevig op aarde rond te stappen en om een evenwichtig mens te zijn, heeft een kind een basis van vertrouwen nodig: vertrouwen in zichzelf en in de wereld. Dat krijgt het in een liefdevolle, huiselijke en ook uitdagende omgeving, waar ieder kind de ruimte krijgt om zelf de wereld te ontdekken.

KC Christoffeltje biedt iedere dag opvang van 07.00 tot 18.00 uur. Er zijn drie groepen. Er is een groep voor kinderen van 0 – 4 jaar in het huisje op de speelplaats, de Zonnekinderen (max 12 kinderen); er is een groep van 2 tot 4 jaar in de school naast de kleuterklassen, de Kabouterkinderen (max 16 kinderen); en er is een groep naast de keuken in de school, de Bloemenkinderen (max 7 kinderen).  De groepen Zonnekinderen en Kabouterkinderen zijn de hele dag geopend. De Bloemenkinderen voorlopig alleen op dinsdag- en woensdagmorgen van 7:30 tot 13:00 

Sinds de herfst van 2018 hebben we op Christoffeltje ook 4 babyhuisjes of buiten-bedjes. Steeds meer kindercentra laten hun kinderen buiten slapen, zelfs bij lichte vorst. Het slapen in buiten-bedjes schijnt gezond te zijn en goed voor de weerstand. We vragen de ouders om hiervoor een toestemmingsformulier te ondertekenen.

BSO De Buitenkans
Als onderdeel van Rudolf Steiner Educare bieden we buitenschoolse opvang in een huiselijke sfeer voor kind(eren) van 4 tot 13 jaar.

De middagen bij BSO de Buitenkans verlopen volgens een vast patroon. Nadat er iets lekkers is gegeten is het tijd voor vrij spel. Het spelmateriaal is zeer divers: Kapla, lego, prachtig houten speelgoed, lappen, veel spelletjes, volop knutselspullen en tekenmaterialen. Vanaf drie uur kunnen de kinderen deelnemen aan groepsactiviteiten zoals knutselen, kokkerellen, houtbewerken en handwerken.  Jonge kinderen spelen in de directe nabijheid van de leiding en oudere kinderen kunnen (in overleg) een grotere vrijheid kunnen opbouwen.

BSO De Buitenkans/Sterrenbos Hier worden de kleuters na school ontvangen in de mooie en lichte ruimte gelegen in het schoolgebouw van Rudolf Steiner Educare. De maximale groepsgrootte per dagdeel is 22.

We hebben een grote speelplaats met veel groen en leuke speeltoestellen. Aan de andere kant van de school ligt een speelweide waar de kinderen kunnen voetballen, tafeltennissen en klimmen. Aan deze zijde liggen ook onze biologische moestuintjes, waar de kinderen tuinieren en ervaren hoe alles groeit en bloeit. Als het weer het toelaat gaan we wandelen naar het Bergerpark. In de schoolvakanties bieden we een extra leuk programma.

BSO De Buitenkans/ Regenboog maakt in de middaguren gebruik van een BSO ruimte op de locatie Scouting Baden Powell. Hier gaan de kinderen van klas 1 tot en met 6 (groep 3 tot en met 8) na schooltijd spelen. Het Scouting gebouw ligt op 160 meter afstand van BSO Sterrenbos en Rudolf Steiner Educare in de Albert Cuijpstraat. We wandelen hier samen naar toe. We maken gebruik van een spellokaal met aansluitend een keuken die van alle gemakken voorzien is en waar we heerlijk kunnen kokkerellen. De schuifdeur van onze ruimte sluit aan een grote binnenspeelzaal. De ramen kijken uit op een grote buitenspeelplek met aan de achterkant een vuurplaats, waar we tijdens vakanties en op speciale dagen gebruik van gaan maken. Direct achter de vuurplaats ligt een speelweide met speeltoestellen.

Gastouderbureau Istia                                                                                                                          De gastouderopvang bij een (gast)ouder thuis is zoveel mogelijk ingericht met natuurlijke materialen. Het speelgoed sluit aan bij de belevingswereld van de verschillende leeftijden van de kinderen en geeft hun fantasie alle ruimte. Wij bieden geen computer of televisie aan. We gaan zoveel mogelijk de  natuur in met de kinderen.

Het ritme van de dag heeft vaste spel-, slaap-, eet- en drinkmomenten. Dit geeft houvast en zorgt voor in- en uitademing. Voor de allerkleinsten wordt er door middel van een bepaald liedje een ander verloop van de ochtend aangekondigd. Voor kleine kinderen is dit een heel prettige, vertrouwde en herkenbare manier om verder te gaan.

Iedere gastouder zal een eigen invulling geven aan het verloop van de dag, afhankelijk van haar persoon, haar kwaliteiten en de opvangsituatie. Iedere ouder zal ook haar eigen opvoedingswensen inbrengen met betrekking tot het dagelijks ritme e.t.c.

Terug naar de hoofdpagina van ISTIA Venlo

AANBOD EN TARIEVEN 2023

 

Wij bieden dagelijks opvang aan van 07.30 uur tot 18.00 uur.  We hebben een verticale groep (0-4 jaar) een peutergroep (2-4 jaar) met VVE-erkenning en BSO (4-13 jaar).

U kunt kiezen uit een contract van 40 weken of 49 weken. Bij een contract van 40 weken zijn de 12 weken tijdens de schoolvakanties volgens planning van de Rudolf Steiner Educare basisschool uitgesloten.

Bent u woonachtig in de gemeente Venlo? Dan kunt u in aanmerking komen voor een gesubsidieerd tarief voor de peutergroep. Vraag de locatieleider naar de voorwaarden.

Het reguliere contracttarief bedraagt € 9,60 per uur voor KDV en €8,65 voor BSO

De kinderopvangprijs wordt berekend over 40 of 49 weken en verspreid over 12 maanden. Dat wil zeggen dat er maandelijks (dus ook in de zomervakantie) doorbetaald wordt. 

Het dagdeel x aantal keren per week x 40 of 49 weken = jaartarief : 12 = maandtarief

Incidentele opvang en/of vakantie opvang

In de vakantie en op studiedagen zijn wij van 07.30 tot 18.00 uur geopend. Behalve twee weken in de zomervakantie (week 30 en 31), op carnavalsmaandag en -dinsdag en officiële feestdagen. Op 24 december en op 31 december is de opvang om 17.00 uur gesloten. De kosten voor flexibele opvang en/0f vakantie opvang worden eenmalig automatisch geïncasseerd aan het einde van de maand. (Let op dit bedrag komt EXTRA bij het normale maandbedrag). Er is één keer per jaar een Istia studiedag waarop wij gesloten zijn. Dit is op woensdag 12 april 2023.

Kom kijken op onze kinderopvang

Hoe ziet de locatie eruit? Waar slaapt mijn kindje straks? Is er een tuin met een schommel en een zandbak? Kan ik kennismaken met de leidsters? Kom gerust een keertje kijken. Je kunt het contactformulier invullen of telefonisch contact opnemen met de locatieleider.    

Terug naar de hoofdpagina van ISTIA Venlo

Meld uw kind aan

U kunt uw kind aanmelden voor het kindcentrum of de BSO door op onderstaande links te klikken. 

KC Christoffeltje
BSO De Buitenkans

BSO De Buitenkans Regenboog

Bankrekeningnummer ISTIA Venlo

IBAN NL76INGB 0005830292

Kinderopvangtoeslag?
Mogelijk heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Op toeslagen.nl kunt u een proefberekening doen.

Kinderopvangtoeslag (belastingdienst.nl)

Ouderlogin
Via de ouder login krijgt u toegang tot het KOVNET registratie systeem. Hierin kunt u uw persoonlijke gegevens controleren en wijzigen. Kunt u aangeven wanneer uw kind niet aanwezig zal zijn. Kunt u verzoeken indien voor opvang in de vakantieperiode. Tevens heeft u inzage in de facturen voor de opvang van uw kind. De ouderlogin is te openen via deze link.

Pedagogisch werkplan
Istia Venlo heeft een eigen pedagogisch werkplan opgesteld in samenwerking met de oudercommissie. Hierin staat hoe wij de pedagogische visie vormgeven.

Interessante links:

Vrije basisschool in Venlo
Rudolf Steiner Educare
Zustersstraat 25
5914 XX Venlo
T 077-3543587
E info@rudolfsteinereducare.nl
http://www.rudolfsteinereducare.nl/home

Voortgezet vrijeschoolonderwijs in Roermond
BC Broekhin afdeling vrijeschoolonderwijs VMBO-t, HAVO, VWO,
Bob Boumanstraat 30-32
6042 EH Roermond
https://www.broekhin.nl/Onderwijs/Vrijeschool.aspx

Stichting Pallas
Bronkhorstsingel 11
51403 NA Uden
www.stichtingpallas.nl