ISTIA Arnhem

WELKOM!

Gevestigd in een rustig gelegen pand met zonnige, beschutte tuin wordt er in kleine, huiselijke groepjes dagopvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 

Elk huiskamergroepje heeft een vaste leidster, zodat het kind zich veilig kan hechten. Door de kleine groepen kan er voldoende rust en aandacht geboden worden aan elk kind en kunnen de kinderen zich naar eigen aanleg en in eigen tempo ontwikkelen.

In Het Kleinhuys  spelen kinderen met houten speelgoed en krijgen biologische voeding. We spelen veel buiten in onze beschutte, veilige Kleinhuystuin. De leef- en slaapruimtes zijn ingericht met natuurlijke stoffen in warme naturel tinten, zodat er een omhullende sfeer is, waarin het kind zich geborgen voelt. 

Ouders die werk en zorg willen combineren, kiezen het liefst voor huiselijke, kleinschalige kinderopvang. Wij voorzien graag in deze vorm van opvang. De groepjes bestaan uit maximaal 8 kinderen met een vaste leidster. 

Wij zijn geïnspireerd door de antroposofie. Aangevuld met ervaringen en inzichten uit de praktijk en vanuit de waarneming van de behoeftes van het kind, kunnen wij hen optimaal verzorgen en begeleiden bij het opgroeien.

Omdat het kleine kind heel open is naar zijn omgeving, besteden we veel aandacht aan de leefomgeving en de inrichting van ons dagverblijf. Wij bieden de kinderen omhulling, regelmaat en rust. Het spelinitiatief van de kind is leidraad voor de begeleiding door de leidster. Het aangaan van een goede hechting van het kind met de leidster en met de andere kindjes om hem/haar heen krijgt volop onze aandacht en wordt zorgvuldig begeleid. 

 

Terug naar de hoofdpagina

AANBOD EN TARIEVEN 2023

Het tarief bedraagt € 9,80 per uur 

Wij bieden dagopvang aan van maandag tot en met vrijdag van 08.00-18.00 uur.

De kinderen tussen tussen 08.00 en 09.00 uur worden gebracht en tussen 17.00 uur en 18.00 uur worden opgehaald. Wanneer een kindje voor het eerst komt wennen, spreken we met de ouders twee wen-dagen af. Natuurlijk mogen de ouders de eerste wen-ochtend een poosje bij hun kind blijven, zodat hij/zij de tijd en rust krijgt om vertrouwd te raken in de kindergroep.

U kunt 49 weken gebruik maken van onze dagopvang. 

Het dagdeel x aantal keren per week x 49 = het jaartarief: 12 = het maandtarief

Er wordt berekent over 49 weken, gedeeld door 12 maanden. Dat wil zeggen dat maandelijks (dus óók in de zomervakantie) doorbetaald wordt. Na plaatsing betaalt u via automatische incasso. Istia kinderopvang incasseert vooruit, dat wil zeggen dat op de 26ste van de maand de factuur van de maand erna wordt geïnd.

Bij niet automatische incasso worden maandelijks €5,- extra administratiekosten in rekening gebracht. 

Opvang gesloten 

Op nationale feestdagen en de dag na Hemelvaartsdag is onze opvang gesloten. Jaarlijks is er op de eerste woensdag in oktober een landelijke Istia Studiedag. De opvang is dan ook gesloten. 

In de volgende periodes in onze opvang gesloten:

Zomervakantie: 31 juli 2023  tot en met 13 augustus 2023

Kerstvakantie:  25 december tot en met 2 januari 2024

Incidentele opvang

Het is mogelijk om een extra dag opvang af te nemen. Dit gaat natuurlijk altijd in overleg. 

Kom kijken op onze kinderopvang

Natuurlijk wilt u het beste voor uw kind en gaat u bij het uitzoeken van geschikte opvang niet over een nacht ijs. En omdat een bezoek aan Het Kleinhuys zoveel meer zegt dan alleen woorden, nodigen we u graag uit om een keer een kijkje bij ons te komen nemen. Voor het maken van een afspraak of meer informatie kunt u ons bereiken op 06-18935006  of klik hier voor een link naar het contactformulier.

Terug naar de hoofdpagina