ISTIA Wageningen

WELKOM!

Kinderopvang de Zwaneridder

In 1988 is Vrije peuterspeelzaal de Zwanekindjes van start gegaan in een ruimte van Vrije School De Zwaneridder; een peuterspeelzaal met een heel eigen sfeer. Sinds het schooljaar 2010-2011 is peuterspeelzaal de Zwanekindjes een peutergroep/kinderdagverblijf geworden, vallend onder de wetgeving van de Wet Kinderopvang. Er zijn sinds 2016 twee peutergroepen, waar dagelijks plaats is voor maximaal 2 x 16 peuters van 2 tot 4 jaar. Sinds 2018 is er ook een BSO voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

KDV de Zwanekindjes:

Wij bieden de kinderen een veilige, liefdevolle en uitnodigende omgeving. De dagen verlopen volgens een vast ritme.  We spelen met elkaar en genieten van verhalen, versjes en liedjes. Door middel van handgebarenliedjes, bewegingsspelletjes, rijmpjes en versjes leert het kind omgaan met taal en muziek.

BSO de Zwaneridder:

Wij willen voor de kinderen een liefdevolle, huiselijke en ook uitdagende omgeving scheppen, waarin ze in alle vrijheid en vanuit hun eigen belevingswereld hun sociale, cognitieve kunstzinnige, motorische en praktische mogelijkheden kunnen ontdekken en ontwikkelen.

De samengestelde- of combi groep.

Vanwege de kleinschaligheid van sommige locaties van Kinderopvang Istia wordt er in de dagelijkse praktijk op sommige dagen of dagdelen gewerkt met samengestelde groepen. Dit kan uit praktische overwegingen zijn, maar ook omdat wij uit willen gaan van een huiselijke situatie met liefst broertjes en zusjes uit hetzelfde gezin bij elkaar. Het kleine kind leert van de ouderen, vooral via nabootsing. De groteren leren om de kleintjes te helpen, ze voelen zich verantwoordelijk.

Bij peutergroep de Zwanekindjes en BSO het Zwanenest is er alleen sprake van een combi groepje op de vrijdagmiddag van 13:00-15:00, omdat er dan maar een klein groepje kinderen naar de opvang komt. Op alle andere dagen zijn de 2-4 jarigen opgesplitst van de 4-13 jarigen.

Terug naar de hoofdpagina van ISTIA Wageningen

AANBOD EN TARIEVEN 2022

Kinderdagverblijf de Zwanekindjes

LRK nr. de Zonnekindjes: 533091482

Wij bieden de kinderen een veilige, liefdevolle en uitnodigende omgeving. De dagen verlopen volgens een vast ritme.  We spelen met elkaar en genieten van verhalen, versjes en liedjes. Door middel van handgebarenliedjes, bewegingsspelletjes, rijmpjes en versjes leert het kind omgaan met taal en muziek.

De opvangmogelijkheden zijn als volgt:

Ochtend opvang van 08.30-13.00 uur

Korte dagopvang van 08.30 – 15.00 uur
Hele dagopvang van 08.30 – 18.00 uur                                                                                                Korte middagopvang van 13.00 – 15.00 uur
Hele middagopvang van 13.00 – 18.00 uur

40 weken contract €8,88

40 weken contract is het contract zonder de 12 schoolvakantieweken volgens de jaarplanning van Vrije School de Zwaneridder Wageningen. Schoolvakantie-dagdelen kunnen apart ingekocht worden.

  • Aantal uren per week x 40 : x €8,88 = het jaartarief : 12 = het maandtarief
  • Aantal uren per week x 40 : 12 = het aantal uren per maand
  • Extra dagdeel, uurtarief: € 8,67

De belastingdienst vraagt naar het aantal uren per maand en het uurtarief en berekent zo aan de hand van uw (gezamenlijk) jaar inkomen de toeslag kinderopvang die u krijgt. Middels het online softwaresysteem KOVnet kunt u extra dagdelen aanvragen, afmelden of ruilen. Alle ouders krijgen een individuele inlogcode.

Voor tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang kunt u bij de belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. Voor meer informatie kijkt u op www.toeslagen.nl De kinderopvangprijs wordt berekend over 40 weken en verspreid over 12 maanden. Dat wil zeggen dat maandelijks (dus óók in de zomervakantie) doorbetaald wordt. Na plaatsing betaalt u via automatische incasso. Het bedrag wordt aan het einde (rond de 26e) van de opvangmaand geïncasseerd. Bij niet automatische incasso worden maandelijks €5,- extra administratiekosten in rekening gebracht.

Voorbeelden op basis van 40 weken contract:

Ochtend opvang KDV van 8:30 – 13:00 uur:                                                                                          € 126,90 per maand voor een ochtend per week                                                                           

Korte dagopvang KDV van 8:30 – 15:00 uur:                                                                                        € 183,30 per maand voor een korte dag opvang per week                                        

Hele dagopvang KDV van 8:30 – 18:00 uur:                                                                                          € 267,90 per maand voor een hele dag opvang per week 

Korte middagopvang KDV van 13:00 – 15:00 uur:                                                                                € 56,40 per maand voor een middag opvang per week                                                                 

Hele middagopvang KDV van 13:00 – 18:00 uur:                                                                                  € 141,00 per maand voor een hele middag opvang per week 

BSO de Zwaneridder

LRK nr. de Zwaneridder: 905459350

Uurtarief: 8,00

Extra flexibel en vakantieopvang € 7.80 

Voorbeelden op basis van een 40 weken contract:

Korte  middagopvang BSO van 13:00 – 15:00 uur                                                                                € 50,60 per maand, voor één vroege middag opvang per week                   

Hele middagopvang BSO van 13:00 – 18:00 uur                                                                                  € 126,50 per maand, voor één lange middag opvang per week                                                    

Incidentele opvang
Incidentele opvang is eventueel mogelijk in overleg met de locatieleider. De kosten voor incidentele opvang worden eenmalig automatisch geïncasseerd aan het einde van de maand. (Let op: dit bedrag komt EXTRA bij het normale maandbedrag.)

Op 24 december en op 31 december is de opvang om 17:00 uur gesloten in plaats van om 18:00 uur. Er is één keer per jaar een gezamenlijke studiedag van heel Istia waarop de kinderopvang gesloten is. Deze studiedag valt ieder jaar op de woensdag in de week voorafgaande aan de herfstvakantie. In 2020 zal dit op woensdag 7 oktober zijn.

Tijdens de vakanties zijn we op aanvraag geopend. Voor meer informatie kunt u contact op te nemen met Yona Chamuleau leidinggevende van Istia Wageningen: T 06-30307804. E info@wageningen.istiakinderopvang.nl

Kom kijken op onze kinderopvang

Hoe ziet de locatie eruit? Is er een tuin met een schommel en zandbak? Kan ik kennismaken met de leidsters? Kom gerust een keertje kijken. Je kunt een contactformulier invullen of telefonisch contact opnemen met Yona Chamuleau. Klik hier voor het contactformulier van het KDV of  hier voor het contactformulier van de BSO.

 

Terug naar de hoofdpagina van ISTIA Wageningen