ISTIA Wageningen

WELKOM!

Kinderopvang de Zwaneridder

In 1988 is Vrije peuterspeelzaal de Zwanekindjes van start gegaan in een ruimte van Vrije School De Zwaneridder; een peuterspeelzaal met een heel eigen sfeer. Sinds het schooljaar 2010-2011 is peuterspeelzaal de Zwanekindjes een peutergroep/kinderdagverblijf geworden, vallend onder de wetgeving van de Wet Kinderopvang. Er zijn sinds 2016 twee peutergroepen, waar dagelijks plaats is voor maximaal 2 x 16 peuters van 2 tot 4 jaar. Sinds 2018 is er ook een BSO voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

KDV de Zwanekindjes:

Wij bieden de kinderen een veilige, liefdevolle en uitnodigende omgeving. De dagen verlopen volgens een vast ritme.  We spelen met elkaar en genieten van verhalen, versjes en liedjes. Door middel van handgebarenliedjes, bewegingsspelletjes, rijmpjes en versjes leert het kind omgaan met taal en muziek.

BSO de Zwaneridder:

Wij willen voor de kinderen een liefdevolle, huiselijke en ook uitdagende omgeving scheppen, waarin ze in alle vrijheid en vanuit hun eigen belevingswereld hun sociale, cognitieve kunstzinnige, motorische en praktische mogelijkheden kunnen ontdekken en ontwikkelen.

De samengestelde- of combi groep.

Vanwege de kleinschaligheid van sommige locaties van Kinderopvang Istia wordt er in de dagelijkse praktijk op sommige dagen of dagdelen gewerkt met samengestelde groepen. Dit kan uit praktische overwegingen zijn, maar ook omdat wij uit willen gaan van een huiselijke situatie met liefst broertjes en zusjes uit hetzelfde gezin bij elkaar. Het kleine kind leert van de ouderen, vooral via nabootsing. De groteren leren om de kleintjes te helpen, ze voelen zich verantwoordelijk.

Bij peutergroep de Zwanekindjes en BSO het Zwanenest is er alleen sprake van een combi groepje op de vrijdagmiddag van 13:00-15:00, omdat er dan maar een klein groepje kinderen naar de opvang komt. Op alle andere dagen zijn de 2-4 jarigen opgesplitst van de 4-13 jarigen.

Terug naar de hoofdpagina van ISTIA Wageningen

AANBOD EN TARIEVEN 2023

Wij bieden dagelijks opvang aan van 08.30 uur tot 18.00 uur gedurende 40 weken of 47 weken per jaar. Gedurende 5 weken per jaar is onze opvang gesloten. Dit is in week 18 (meivakantie), week 29,30 en 31 (zomervakantie) en in week 52 (kerstvakantie).

Bij een 40 weken contract is het contract zonder de 12 schoolvakantieweken volgens de jaarplanning van Vrije School de Zwaneridder Wageningen. Kiest u voor een 47 weken contract dan heeft u tijdens de 7 vastgelegde vakantieweken opvang. 

Het reguliere contracttarief bedraagt € 9,60 per uur voor het KDV en €8,65 voor BSO 

Het dagdeel x aantal keren per week x 40 of 47 weken = jaartarief : 12 = maandtarief

De kinderopvangprijs wordt berekend over 40 of 47 weken en verspreid over 12 maanden. Dat wil zeggen dat maandelijks (dus óók in de zomervakantie) doorbetaald wordt. Na plaatsing betaalt u via automatische incasso. Het bedrag wordt op de 26e van de maand voorafgaand aan de opvangmaand geïncasseerd. Bij niet automatische incasso worden maandelijks €5,- extra administratiekosten in rekening gebracht.                                      

Incidentele opvang
Incidentele opvang is eventueel mogelijk in overleg met de locatieleider. De kosten voor incidentele opvang worden eenmalig automatisch geïncasseerd aan het einde van de maand. (Let op: dit bedrag komt EXTRA bij het normale maandbedrag.)

Op 24 december en op 31 december is de opvang om 17:00 uur gesloten in plaats van om 18:00 uur. Er is één keer per jaar een gezamenlijke studiedag van heel Istia waarop de kinderopvang gesloten is. Deze is op woensdag 12 april 2023.

Tijdens de vakanties zijn we op aanvraag geopend. Voor meer informatie kunt u contact op te nemen met Yona Chamuleau leidinggevende van Istia Wageningen: T 06-30307804. E info@wageningen.istiakinderopvang.nl

Kom kijken op onze kinderopvang

Hoe ziet de locatie eruit? Is er een tuin met een schommel en zandbak? Kan ik kennismaken met de leidsters? Kom gerust een keertje kijken. Je kunt een contactformulier invullen of telefonisch contact opnemen met Yona Chamuleau. Klik hier voor het contactformulier van het KDV of  hier voor het contactformulier van de BSO.

 

Terug naar de hoofdpagina van ISTIA Wageningen